Sponsorlu Bağlantılar

Etiket Konusu ‘Sorumluluk akrostiş çalışması’

Sorumluluk ile ilgili akrostiş şiir, sorumluluk akrostiş

Sorumluluk ile ilgili akrostiş şiir, sorumluluk akrostiş

Sorumluluk akrostişi,Sorumlulukla ilgili akrostiş şiir,Sorumluluk akrostiş şiir örneği,Sorumluluk akrostiş çalışması,Sorumluluk akrostiş şiiri,Baş harfleri sorumluluk olan şiir

S ırrıma ermek için çok düşler kurdum
O yun oynamadığım belliydi hayatta
R enkler içinde kurulmuş yaşarken
U mutların yittiği yerler vardı dünyada
M edeniyet diye öğrendiğim bencilliği
L iberal düşünceyle egemen kılmışlardı
U marsızca, birey aklının tavana vurduğu
L üks yaşamların insanlık adına kutsandığı
U nutulan tüm insancıl değerler konuşulurken
K endini kurtarma savaşı vardı ekmek kapısında

B ilinç bireyin çıkarına yöneldiğinde
İ lk önce Tanrı’sına karşı savaş açtı
L iberal hümanizm insanı kutsallaştırdı
İ nsan kutsallaşınca öne aklını çıkardı
N izam kurdu kendine, hedefinde çıkarları
C anının her istediğini yapmak kutsallığında
İ lkesi artık özgürce “bırakın yapsınlar”dı

O ltanın ucuna takılan şatafatlı söylemlerle
L iberalleşen insanın önünde hiçbir şey kalmadı
A klını kullanıp toplumdan sıyırtan, tepeye çıktı
N eden, nasıl, niçin sorularının artık bedeli vardı

S istem kuruldu, çıkara kurban insanlar
O yunlar oynanıyor, sanki ortada canlar
R otasını tutturan durmadan kazanıyor
U marsızca toplumdan ayrılıp yükseliyor
M edeniyet buydu işte, bir tarafta fakirlik
L iberal, çıkarcılar diğer tarafta zenginlik
U yuşma yoktu yaşamlarda tam eşitsizlik
L afta kalan bütün değerler kapı ardında
U marsızca çevriliyordu sürekli paraya
K ural belliydi, her şey yasa çıkarılınca
L iberal, bireyci yaklaşımlara uygunca
A lkışlanır oldu tüm insanlıkta adalet adına
R ahat ettirildi toplumun tepesinde burjuva
I stıraplı yaşamların üzerine basılan hayatta

P aylaşım, özgün inançların özünde yatıyordu
A ncak çağ, yalancı insanlık sevgiyle yürüyordu
Y alana, riyaya bulaşmamış insan aramaksa
L iberal, bireyci, çıkarcı düşünceler uzağında
A klını, kendine, ailesine, topluma sunacak
Ş eksiz şüphesiz inançlı insanlarla olacaktı
I stırabın olduğu yerlere çare olmaya çalışacak
R ahatını, huzurunu bütün insanlık için kaçıracak

Y ok saymak, yok sayılmak
O lumsuz düşlerde yaşamak
K endini bilmez davranmak

S özü bittiği, başladığı yerdir
A nlı şanlı kavgalar başlatır
Y okluğa terk edecek güçler
M evcut olmak isteyen düşler
A rasında yaşam kavgasıdır
K ısaca tarihin sayfalarıdır

E n güçlünün zayıfa yöneldiği
N idanın insanca yükseltildiği

B ir yaşam umuda yükselirken
Ü mitlerini nesillere söylerken
Y ok sayılmamak istercesine
Ü mitle bende varım dercesine
K endini ortaya atar bilinciyle

Y ok sayan tüm güçler / düşler
A dı barış diye üzerine yürürler
N edensiz bencillikle üzerlerine
I stırap, acı, kan gözyaşı yüklerler
L akırdıları ise insanlıktır / yalan
G örünürler hükümranlıklarından
I şığı sadece kendilerine yakılan
D üzen kurarlar “var”a katlarından
I pıssız, ışıksız karanlıklarından
R ızaları vardır, yok sayılanlardan

Yorum Yap - Akrostiş Şiir Gönder