Sponsorlu Bağlantılar

Etiket Konusu ‘Çok korkmakla İlgili deyimler’

Korku İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Korku Deyimleri, Korkuyla İlgili Deyimler ve Anlamları

İnsan günlük yaşantısında korku heyecan veren olaylar yaşamaktadır. Bu korku ve heyecan anlarını ifade eden deyimleri anlamlarıyla birlikte sizler için listeledik. Ödev araştırmalarınızda işinize yarayacağını umuyorum. Kolay gelsin..

Korkuya Kapılmak:
Anlamı: Oluşan herhangi bir olaydan dolayı insanın içine korku düşmesidir.

Korku Saçmak
Anlamı: Hoşlanmayacakları tehlikeli işler yaparak herkesi korkutmak, ürkütmek.

Dilini yutmak
Anlamı: Büyük bir korku, şaşkınlık ya da sevinç karşısında konuşamaz hâle gelmek.”Korkudan neredeyse dilini yutacaktı.”

Dili dolaşmak
Anlamı: Heyecan, korku ya da bir hastalık sebebiyle söyleyeceğini şaşırmak, karıştırmak, açık olarak ifade edememek.”Babasını aniden karşısında görünce dili dolaştı, kekelemeye başladı.”

Tüyleri diken diken olmak
Anlamı: Korku, heyecan, endişe veya üşümekten vücuttaki tüyler, kıllar kabarmak, dikilmek.”Hava buz gibiydi, tüylerim diken diken olmuştu.”

Nutku tutulmak
Anlamı: Korkudan, üzüntüden, heyecandan konuşamaz olmak.”Katili karşısında görünce nutku tutuldu.”

Çıt çıkarmamak
Anlamı: Çok sessiz olmak, hiç ses çıkarmamak, gürültü yapmamak.”Çocuklar korkudan çıt çıkarmıyorlardı.”

Yüreği küt küt atmak
Anlamı: Korku ve heyecandan yüreği hızlı hızlı çarpmak.

Üç buçuk atmak
Anlamı: Çok korkmak, korku içinde olmak, istenmeyen bir durum olacak diye korkup durmak.

Rengi atmak
Anlamı: 1. Solmak.
2. Korku, heyecan sebebiyle benzi sararmak.”Kumaşın rengi bir yıkamadan sonra attı.”

Yüreği hop etmek
Anlamı: Bir olay karşısında birdenbire korkup heyecanlanmak.

Eli ayağı buz kesilmek
Anlamı: 1. Korku, heyecan ve üzüntüden ne yapacağını bilemez duruma gelmek, donup kalmak.
2. Çok üşümek.”Haydi elimiz ayağımız buz kesmeden girelim içeri.”

Ecel teri dökmek
Anlamı: Çok korkmak, heyecan içinde bulunup terlemek, korku ve bunalım içinde olmak.”Köprüden geçerken ecel terleri döktüler.”

Aklı başından gitmek
Anlamı: 1. Çok korkudan veya çok sevinçten ne yapacağını şaşırmak.
2. Kafası çok yorulmuş olduğundan iyi düşünememek.”Annemi öyle evin ortasında baygın görünce aklım başımdan gitti.”

Kül kesilmek
Anlamı: Heyecan ve korkudan yüzünün rengi atmak, solmak.”Katili karşısında görünce yüzü kül kesildi.”

Buz kesilmek
Anlamı: Endişe, korku ve üzüntü veren bir durum karşısında donakalmak.”Öldürdüğünü sandığı adamı karşısında görünce buz kesildi.”

Başına çorap örmek
Anlamı: Bir kimseye, haberi olmadan, kötü duruma sokucu davranışta bulunmak, alt etmek için gizlice plân kurmak.”Onun başına bir çorap örecekler diye korkuyorum.”

Eteği ayağına dolaşmak
Anlamı: Telâş, korku ve heyecandan yürüyüşünü ve yapacağı işi şaşırmak.

Ayağı (ayakları birbirine) dolaşmak
Anlamı: Yürürken herhangi bir sebepten ötürü ayakları birbirine takılmak, sendelemek.”Korkusundan zavallının ayakları birbirine dolaştı.”

Dört dönmek
Anlamı: Bir işi yapmak için korku, heyecan, telâş, şaşkınlık içinde sağa sola koşmak, çare aramak.”Kadıncağız haberi alır almaz odanın içinde dört dönmeye başladı.”

Başına bir hâl gelmek
Anlamı: Büyük, içinden çıkılması zor güçlüklerle karşılaşmak; kötü duruma düşmek.”Gece gitme, başına bir hâl gelir diye korkuyorum.”

Dizinin (dizlerinin) bağı çözülmek
Anlamı: Korkudan, heyecandan, yorgunluktan ayakta duramayacak hâle gelmek.”Yokuşu çıktım ama dizlerimin de bağı çözüldü.”

Renkten renge girmek
Anlamı: Heyecan, korku ve utanmadan dolayı yüzünün rengi değişmek, sıkılmak.

Kan tutmak
Anlamı: 1. Kan görünce bayılmak.
2. (Adam öldüren kimse korku ve heyecandan) şok geçirmek, kaçamamak, olduğu yere yığılıp kalmak.

Aklı çıkmak
Anlamı: Titizlikle üzerinde durmak, çok korku geçirmek, çok korkmak.”Elbisem yırtılacak diye aklı çıkıyor.”

İçi titremek
Anlamı: 1. Çok üşümek.
2. Çok istek duymak.
3. Bir zarar gelecek korkusu içinde bulunmak.”Hava iyice soğudu, içim titremeye başladı, haydi içeri girelim.”

Eteğine yapışmak
Anlamı: 1. Bir kimsenin manevî desteğini istemek.
2. Varlıklı, sözü geçer bir kimseden yardım ve himaye istemek.”Korkudan annesinin eteğine yapıştı.”

Yüreği çarpmak
Anlamı: 1. Korku ve kaygı duyup merak etmek, bu sebeple tedirgin olmak.
2. Yüreği hızlı vurmak.

Yorum Yap - Akrostiş Şiir Gönder