Sponsorlu Bağlantılar
Yürek İle İlgili Deyimler

Yürek Deyimleri, Yürekle İlgili Deyimler ve Anlamları

Anlamlarıyla beraber sizler için özenerek derlenen yürek konulu deyimler.

Yufka yürekli
Anlamı: Çok duygulu olup olaylardan hemen etkilenip ağlayan, çok acıyan, üzülen kimse.”Senin bu kadar yufka yürekli olacağını düşünemezdim.

Yürek acısı
Anlamı: Bir şeyin verdiği acı, üzüntü benliğinde derin iz bırakmak.”Elindeki tek evi de yanıp kül olunca acısı yüreğine işledi.”

Altın yürekli olmak
Anlamı:çok iyi niyetli, merhametli olmak: “O kadar fazla altın yürekli olacağına bir parça daha zarif ve cazibeli bir adam olsaydı.” -R. N. Güntekin.

(Birinde) yürek Selânik olmak
Anlamı: şaka çok korkmak ve çok heyecanlanmak: “İkisinde de yürek Selânik.” -H. R. Gürpınar.

(Birinin) yüreğine işlemek
Anlamı: yüreğe işlemek.

(Birinin) yüreğine oturmak
Anlamı: çok üzmek: “İşte, yine başındaki bu dert de gelip yüreğine oturmuştu.” -S. F. Abasıyanık.

(Birinin) yüreğini tüketmek
Anlamı: bir şeyi anlayıncaya kadar anlatanı çok yormak.

Yere bakan yürek yakan
Anlamı: “uysal ve uslu göründüğü hâlde sinsice kötülük yapan” anlamında kullanılan bir söz.

Yüreğe işlemek
Anlamı: çok derin acı uyandırmak: “Fakat sesi kulaklara değil, doğru yüreğe çarpar, yüreğe işlerdi.” -R. H. Karay.

Yüreği ağzına gelmek
Anlamı: birdenbire çok korkmak, aşırı korku veya sevinçten fazlasıyla heyecanlanmak, endişelenmek: “Çıngırağın her çekilişinde ikisinin de heyecandan yürekleri ağızlarına geliyor.” -M. Yesari.

Yüreği bayılmak
Anlamı: karnı çok acıkmak.

Yüreği boğazına tıkanmak
Anlamı: sıkılmak, üzülmek, dertlenmek: “Yüreğim boğazıma tıkanmış bir hâlde, bu basit, bu aşağılık konuşmaları dinliyorum.” -Y. K. Karaosmanoğlu.

Yüreği bozulmak
Anlamı: bunalmak, sıkılmak: “Yüreği bozulanların gözleri karanlık koridorlara, kapılara, pencerelere kaydı.” -L. Tekin.

Yüreği burkulmak
Anlamı: çok üzülmek, çok acı duymak: “Babamın küçük yalısını eşyasıyla satın alan … bir Meşrutiyet devri mebusunu ziyaret ettiğim zaman … yüreğim burkulmuştu.” -R. H. Karay.

Yüreği cız etmek (cızlamak)
Anlamı: çok acımak, içi sızlamak: “Aklımıza eski günler gelince / Yüreğimiz cız eder” -B. Necatigil.

Yüreği çarpmak
Anlamı: 1) kalbi çarpmak veya çalışmak; 2) coşku sebebiyle kalp hızlı hızlı çarpmak veya çalışmak; 3) merak, kaygı, korku, heyecan vb. duygularla tedirgin olmak, huzursuz olmak: “Bunu düşündükçe gülümser, tatlı tatlı yüreği çarpar, ruhunda kopan bir hamleyle örsünün üzerinde milyarlarca kıvılcım tutuştururdu.” -Ö. Seyfettin.

Yüreği daralmak
Anlamı: sıkılmak, bunalmak, içi daralmak: “Yusuf bütün olayları korkuyla, yüreği daralarak izliyordu.” -Y. Kemal.

Yüreği dayanmamak
Anlamı: acısına katlanamamak, çok acı duymak.

Yüreği ezilmek
Anlamı: 1) üzülmek, acı duymak: “Yüreğim merhametten eziliyor, dizlerim vücudumun yükü altında çökecek gibi oluyordu.” -R. N. Güntekin. 2) açlık duymak.

Yüreği ferahlamak (hafiflemek)
Anlamı: kaygıdan kurtulmak.

Yüreği götürmemek
Anlamı: dayanmamak, katlanamamak.

Yüreği göz göz olmak
Anlamı: dert, acı ve sıkıntıdan içi kabarmak, aşırı dertlenmek: “Göz göz oldu yüreğim, gözlerinin derdinden” -Halk türküsü.

Yüreği hop etmek (hoplamak veya oynamak)
Anlamı: birdenbire korkup heyecanlanmak: “Ansızın geldin, dedi, yüreğim oynadı.” -M. Ş. Esendal.

Yüreği kabarmak
Anlamı: 1) içi sıkıntı ile dolup derin soluk alma gereğini duymak; 2) midesi bulanmak: “Ne dersiniz kız bayağı hasta oldu, deniz tutmuş gibi yüreği kabarmaya başladı.” -R. N. Güntekin.

Yüreği kaldırmamak
Anlamı: dayanamamak, katlanamamak.

Yüreği kalkmak
Anlamı: heyecanlanmak: “Kapıda her araba durdukça yüreğim kalkıyordu.” -R. H. Karay.

Yüreği kan ağlamak
Anlamı: derinden acı duymak, çok üzülmek: “Yüreği kan ağlıyordu, onların şu perişan, sürüm sürüm hâllerini gördükçe…” -Y. Kemal.

Yüreği kanamak
Anlamı: aşırı üzüntüden sarsılmak: “Zaten kostüm meselesinden dolayı üzülen ve hırçınlaşan yüreği sanki bir diken yığınına sürtünür gibi kanıyordu.” -Y. K. Karaosmanoğlu.

Yüreği kararmak
Anlamı: karamsarlık ve sıkıntı çökmek.

Yüreği katılmak
Anlamı: ağlamaktan veya soğuktan nefesi tutulmak.

Yüreği kaynamak
Anlamı: içinde şüphe ve endişe uyanmak: “Namazı nasıl kıldığını bilmedi, yüreğinde bir şeyler kaynıyordu.” -Y. K. Karaosmanoğlu.

Yüreği oynamak
Anlamı: ansızın heyecanlanmak veya korkmak.

Yüreği parça parça olmak
Anlamı: pek çok acımak.

Yüreği parçalanmak
Anlamı: çok acımak: “Bir dilenci çocuğuna dayak attığını görmüş, yüreği parçalanmıştı.” -R. N. Güntekin.

Yüreği parlamak
Anlamı: coşmak, heyecanlanmak: “Bir sözden, bir asker geçişinden, bir düşünceden yüreği parlar, gönlü ateş alır adam olmalı.” -M. Ş. Esendal.

Yüreği rahatlamak
Anlamı: üzüntü ve kaygısı azalmak, kalmamak: “Lüzumsuz bir şey satın aldığı zaman garip bir üzüntü duyar, karısı -ziyanı yok, üzülme, ne yapalım, olmuş bir şey -diye teselli etmedikçe bir türlü yüreği rahatlamazdı.” -R. N. Güntekin.

Yüreği serinlemek
Anlamı: üzüntüsü bir dereceye kadar azalmak.

Yüreği sıkılmak
Anlamı: içi sıkılmak.

Yüreği sıkışmak (tıkanmak)
Anlamı: 1) kalp atışları düzensiz olmak, sıkıntı duymak; 2) mec. bir meseleden dolayı aşırı üzülmek.

Yüreği sızlamak
Anlamı: çok acımak, çok üzülmek: “O, inledikçe benim de yüreğim sızlıyor, sıkıntıdan damarlarımı saran yağ eriyor.” -E. İ. Benice.

Yüreği soğumak
Anlamı: düşmanın bir felakete uğramasına sevinmek.

Yüreği şişmek
Anlamı: can sıkıcı şeyler dinlemekten bunalmak.

Yüreği titremek
Anlamı: duygulanmak, endişe, korku duymak: “İçinden yüreği titreyerek tepeden indi, ağır adımlarla saraya girdi.” -Y. Kemal.

Yüreği tükenmek
Anlamı: bir şeyi anlatmak için çok yorulmak.

Yüreği ürpermek
Anlamı: çok korkmak.

Yüreği yağ bağlamak
Anlamı: istenilen bir şeyin olmasından ferahlık duymak: “Oh … oh yüreğim bir karış yağ bağladı.” -H. R. Gürpınar.

Yüreği yanmak
Anlamı: 1) çok acımak: “Nahit onu yorgun, kederli ve umutsuz, sitem yüklü görmüştü. Yüreği yanmıştı.” -T. Buğra. 2) felakete uğramak.

Yüreği yarılmak
Anlamı: çok korkmak.

Yüreği yerinden oynamak
Anlamı: birdenbire heyecanlanmak veya korkmak: “Odanın içinde birdenbire kızılca kıyamet kopmasın mı zavallı halamın yüreği yerinden oynamış.” -A. Ş. Hisar.

Yüreğinden geçmek
Anlamı: düşünmek.

Yüreğinden gelmek
Anlamı: bir şeyi isteyerek, severek yapmak: “Piyanistin takdiri yüreğinden geliyordu.” -H. E. Adıvar.

Yüreğine (bir şey) çökmek
Anlamı: derinden ızdırap duymak: “Ankara ufuklarına bakarken eskisi gibi insanın yüreğine gariplik çökmüyordu.” -Y. K. Karaosmanoğlu.

Yüreğine dert olmak
Anlamı: başkasının herhangi bir davranışı, sonradan kendisi için sürekli bir üzüntü kaynağı olmak: “Zavallı adam, son nefesinde bir ekmek kadayıfı istediydi; alıp yediremedim. O, yüreğime dert oluyor.” -R. N. Güntekin.

Yüreğine dokunmak
Anlamı: üzülmek: “Hem öyle manzaralar benim yüreğime dokunuyor.” -R. N. Güntekin.
Deyim

Yüreğine inmek
Anlamı: kötü bir olay dolayısıyla fazlaca etkilenmek: “Eğer bizden gizli Paris’e kaçsaydın babamın yüreğine inerdi.” -P. Safa.

Yüreğine kar yağmak
Anlamı: kıskançlık duyarak üzülmek.

Türeğine kurt düşmek
Anlamı: şüphelenmek, içine kurt düşmek: “Reyhan’ın yüreğine küçük bir kurt düşmüştü.” -M. Yesari.

Yüreğine od (ateş) düşmek
Anlamı: felakete uğramak, çok üzülmek: “Adam odur ki komşusunun ineği dişi doğurdu der, yüreğine od düşer.” -M. Ş. Esendal.

Yüreğine saplanmak
Anlamı: aşırı derecede acı duymak, içine oturmak.

Yüreğine sinmek
Anlamı: içine sinmek.

Yüreğine su serpmek
Anlamı: bir kimseyi kaygı sebebinin ortadan kalkmasıyla veya yeniden umut verecek bir haberle ferahlatmak: “Bizim nesil sözü, Selma Hanım’ın yüreğine biraz su serpti.” -Y. K. Karaosmanoğlu.

Yüreğini açmak
Anlamı: kalbini açmak, derdini dökmek, içini dökmek, senli benli konuşmak ve davranmak: “Sanki bana herkese yaptığından fazla yüreğini açardı.” -R. H. Karay.

Yüreğini ateş almak
Anlamı: aşırı üzülmek, fazla üzüntüden içi yanmak: “Gülbahar’ın yüreğini ateş almış yanıyordu.” -Y. Kemal.

Yüreğini boşaltmak (dökmek)
Anlamı: derdini, üzüntüsünü anlatarak hafiflemek.

Yüreğini dağlamak
Anlamı: acıyla ve özlemle içi yanmak, acıyla kıvranmak.

Yüreğini eritmek (sızlatmak)
Anlamı: çok üzmek.

Yüreğini hoplatmak (oynatmak veya kaldırmak)
Anlamı: heyecanlandırmak.

Yüreğini kaplamak
Anlamı: endişe ve üzüntü duymak: “Onu tanıyamamak sinsi bir korku gibi yüreğini kapladı.” -O. Aysu.

Yüreğini kemirmek
Anlamı: içini kemirmek, tedirgin olmak: “Güzelliğine pek güvenen Zişan’ın yanında bu kadar zavallı kalışı yüreğini kemirip duruyor.” -H. R. Gürpınar.

Yüreğini pek tutmak
Anlamı: kendini korkuya kaptırmamak.

Yüreğini serinletmek
Anlamı: üzüntüsünü azaltmak.

Yüreğini tüketmek
Anlamı: bir şey anlatmaya çalışarak yorulmak: “Aman, dedi. Yüreğimi tüketeceğime her işi kendim yaparım, daha iyi…” -Y. K. Karaosmanoğlu.

Yüreğinin başı sızlamak
Anlamı: yüreği sızlamak.

Yüreğinin yağı (yağları) erimek
Anlamı: 1) çok üzülmek; 2) çok korkmak.

Yürek burkmak
Anlamı: insanın içini acıyla doldurmak, insana çok üzüntü vermek: “Yörede, şimdi yürek burkan bir suskunluk vardı.” -T. Buğra.

Yürek paralamak
Anlamı: çok üzmek: “Son yürek paralayıcı yalvarmama aldırış etmedi.” -H. R. Gürpınar.

Yürek soğutmak
Anlamı: sevmediği birinin bir felakete uğramasına sevinmek: “Seyrimize çıktınız değil mi? Yürek soğutuyorsunuz değil mi? Allah sizi bizden besbeter etsin inşallah!” -O. Kemal.

Yürek vermek
Anlamı: yüreklendirmek, cesaretlendirmek.

Yüreklilik göstermek
Anlamı: korkmamak, cesur davranmak.

Yüreksizlik göstermek
Anlamı: korkmak, ürküp kaçmak: “Tek üzüldüğüm, gecenin büyüsünü yitirmemek için masadan erken kalkmak yüreksizliğini göstermem.” -T. Uyar.

Yürekten çağırmak
Anlamı: aşırı derecede arzu etmek, istemek: “Bu kadar yürekten çağırma beni / Bir gece ansızın gelebilirim” -Şarkı.

Bir önceki yazımız olan Güzel Tatil İle İlgili Akrostiş Şiir başlıklı konumuzda de Güzel Tatil Akrostiş Çalışması, Güzel Tatil Akrostiş Şiir Örneği ve Güzel Tatil Akrostiş Şiiri hakkında bilgiler verilmektedir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 Kişi, Ortalama 5 Üzerinden 4,00 )
Loading...

Sizin de akrostiş çalışmanız varsa, yorum bölümünden bizimle paylaşabilir, sitede yayınlanmasını sağlayabilirsiniz.Akrostişlerinizi baş harfine göre uygun kategoride yayınlamaktayız. Sevgiler

Bir Yorum Yapıldı Bu Sayfa İçin “Yürek İle İlgili Deyimler”

  • 🇫️ℹ🇱️ℹ🇿️:

    Yürek İle İlgili Deyimler Sayfasıyla İlgili Benim Çok Şiirim Var 😊 Bakalım Benden Başka Kim Şiir yada Güzel Söz Yazacak 😉

Yorum Yap - Akrostiş Şiir Gönder

YARİM ŞİMDİ NERDESİN
Yarim Gitti Bende Bittim
Akrostiş Yazarlık Başvurusu
dön gel sevgilim
SEN YARİM İDUN…
Ben Seni Uzaklarda Sevdim